Search form

Roma 16:7

7Haan tabes ma haan buseet ꞌeu aam Andronikus ma ain Yunia. Sin reꞌ naan, atoin Yahudis on reꞌ au. Sin npirsai nrarin neun Kristus oras au ka ꞌpirsai fa feꞌ. Unuꞌ te, sin nbin bui je nanan nabuan nok kau. Sin njarin Uisneno In haef ein, ma too mfaun ein nahiin sin.