Search form

Roma 2:27

27Mes ampaant om! Fin karu atoin ka Yahudis fa reꞌ ka naꞌheriꞌ fa anmoeꞌ natuin Uisneno In Atoran, sin naruruꞌ saaꞌ? Sin naruruꞌ hi sanat ma penu mnak, hi atoin Yahudis reꞌ miꞌheriꞌ mrair, amtanhai Uisneno In Atoran, maski hi mnaaꞌ amrair Uisneno In Atoran miꞌko afi unuꞌ.