Search form

Roma 3:14

14Sin feefk ein suma nahini haa he naseuk ein,

ma naꞌuab naꞌreꞌuf he nneek menab atoniꞌ.

fin naan anpoin naꞌkon sin neek reuꞌf ein.