Search form

Roma 3:19

19Hit tahiin tak, Uisneno nfee In Atoran neu tuaf reꞌ ro he nmoin natuin Atoorn ein naan. Nok ranan naan, sin ka nmuꞌin fa rasi ꞌsukif saaꞌ-saaꞌ antein. Of ansuun-suun tuaf anbi pah-pinan ia, ro he nbaisenun nꞌanin Uisneno, he In nafeek sin rasin am nak, sin ansanan, aiꞌ kaah.