Search form

Roma 5:18

18Onaim tuaf es anmoꞌe nsaan, nfei ranan he mansian ii ok-okeꞌ ro he nriuꞌ sin naꞌko Uisneno In human ma In matan. Ma Tuaf es anmoeꞌ batuur, reꞌ nfei ranan he mansian ii ok-okeꞌ bisa nareko nfanin nok Uisneno, he nmonin batuur nok Ne.