Search form

Roma 5:7

7Mitenab mirek-rekoꞌ feꞌ! Fin ka biasa fa nmuiꞌ tuaf reꞌ nroim he nmate nsenuꞌ ma nsekaꞌ in aon-bian reꞌ neek amneot. Of oniꞌ nmuiꞌ tuaf bian reꞌ nroim he nmaet he nturun ma nbaab tuaf reꞌ neek reko.