Search form

Roma 6:18

18Fin Uisneno nsoi nafetin ki naꞌko saant ii in kuasan, tar antea saant ii ka nꞌator antein ki fa goen. Onaim oras ia, rasi reꞌ amneot ma amnonot es reꞌ nꞌator ki.