Search form

Roma 7:4

4On naan amsaꞌ hi atoin apirsait! On nai: Kristus anmate nrair. Naan on reꞌ hi mmaet buꞌ-buaꞌ mok Ne, ma misaitan hi ꞌmonit amnaaꞌ. Rarit atoorn ii ka ntoom ki fa goen antein. Oras ia, hi mipein fetin miꞌko atoran naan, ma mmafuut goen mok Kristus, reꞌ nmoni nfain naꞌko In aꞌmaten. Naan on reꞌ bifee banuꞌ reꞌ ansao ntein. Ka tiit fa rasi. Onaim oras ia, saaꞌ ii ok-okeꞌ reꞌ hi mmoeꞌ je naan meu Uisneno.