Search form

Roma 7:5

5Unuꞌ te, hit suma tmoeꞌ tatuin aah hit tuak ii in romin. Natuin hit tahiin atoran, naan anmoeꞌ kit he troim he ttanhai atoorn ein naan, he tmoeꞌ rasi reꞌ ka batuur fa. Hit saant ein naan esan reꞌ nmoeꞌ Uisneno nkoit kit.