Search form

Roma 8:20

20Fin Uisneno nmoeꞌ neno tunan ma pah-pinan, ma in afan-neesn ein ok-okeꞌ, he natuin In sarit. Ka njair fa, ka natuin fa sin nroimk ein, mes natuin Uisneno In romin. Fin In nhukun sin ma nkonan sin he sin namreꞌun nkonon. Maski on naan amsaꞌ, mes anmuiꞌ rasi fnekan ma harap feꞌ.