Search form

Roma 8:22

22Fin hit tahiin tak, anmuiꞌ susat ma nanaꞌrenat amfaun anbin pah-pinan ia. Naꞌko unuꞌ tar antea oras ia, areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ Uisneno nmoeꞌ sin naan, nsakoin naꞌkon menas, oras anpaon he Uisneno naꞌfeꞌu sin. Naan on reꞌ bifee maꞌapuꞌ reꞌ nsakoi naꞌko menas oras anpao he nahoniꞌ naan riꞌana kruꞌuf.