Search form

Roma 8:29

29Fin un-unuꞌ te, In nahiin anrair sin, ma npiir naan sin he nmoeꞌ sin on reꞌ In Anah, es reꞌ Kristus. Fin Kristus naan es reꞌ Aan Unu ma reꞌ bian ein anjarin In orif.