Search form

Roma 8:30

30Tuaf ein reꞌ Uisneno nahiin sin naꞌko un-unuꞌ, In nhaman ma noꞌen sin amsaꞌ he njair Iin na. Ma tuaf ein reꞌ naan, reꞌ unuꞌ te sin asaant ein, In nmoeꞌ sin anjarin atoin neek amneot ma amnonot reꞌ nareko nfanin nok Ne. In naikas naꞌratan sin amsaꞌ.