Search form

Roma 8:35

35Of oniꞌ hi mitenab mak, anmuiꞌ tuaf aiꞌ, anmuiꞌ rasi reꞌ bisa naꞌsekeꞌ Kristus tar antea In ka nneek antein kit fa heen, aiꞌ? Ka neu fa, tua! Fin maski hit tmuiꞌ rasi aiꞌ susat, aiꞌ nanaꞌrenat, aiꞌ ka tiit fa mnahat, aiꞌ ka tiit fa pake-nohas, aiꞌ nmuiꞌ siraak, aiꞌ tuaf he nroor kit, mes Kristus anneek kit piut. Ka tiit tain fa saaꞌ es, reꞌ bisa nmoeꞌ Je he In kais anneek kit!