Search form

Roma 9:25

25Unuꞌ te, Uisneno npaek In mafefa kninuꞌ naiꞌ Hosea, he ntuiꞌ nmatoom nok ka atoin Yahudis sin fa mnak,

“Anmuiꞌ tuaf reꞌ unuꞌ te, ka Au ngguin fa,

mes Au ꞌhaman ma ꞌoꞌen sin am ꞌak,

‘Hi reꞌ naan, Au ngguin.’

Ma nmuiꞌ pah reꞌ unuꞌ te, Au ka ꞌneek sin fa,

mes Au ꞌhaman ma ꞌoꞌen sin am ꞌak,

‘Hi reꞌ naan, pah reꞌ Au ꞌneek.’ ”