Search form

Naiꞌ Titus 1:15

15Mumnau murek-rekoꞌ! Neu tuaf reꞌ in neekn ee kninuꞌ te, areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii msaꞌ kninuꞌ. Mes neu tuaf reꞌ in neekn ee nameisꞌook ma ka npirsai fa Uisneno, areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii msaꞌ nameisꞌook. Natuin sin neek ein ma teenb ein nꞌoemeet naan nanin.