Search form

Naiꞌ Titus 2:13

13Oras ia, hit tpa-pao, he oras Yesus Kristus ankoen On anfain neem, In neem anbi pinaꞌ ma krahaꞌ! Naan anjair tetus neu kit ok-okeꞌ. In reꞌ naan, hit Usiꞌ reꞌ maꞌtaniꞌ nneis, reꞌ nsoi nafetin naan kit.