Search form

1 Korinba 10:25-26

25-26Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao: Kéni képmaaba tékwa akwi gwalmu wan Némaan Ban Gotna gwalmu male. Kéni képmaa wan Némaan Banna képmaa male. Naané wani kudi véknwute naané kutdéngék. Akwi kadému kwaami wan Gotna mu. Waga kutdéngte mawulé yanakwa akwi kadému kwaami kaké naané yo. Maketba kéraadakwa wupmalemu kwaami taale debu yénaa gotké kwayék. Wan adél. Dékumuk. Wani muké sanévéknwumarék yate, guné mawulé yate kaké guné yo. Guné derét waatamarék yaké guné yo, “Wan samu kwaami? Wan yénaa gotké kwayédan kwaami, kapu kaapuk?” Naate waatamarék yate bakna kaké guné yo. Kate guna mawuléba wamarék yaké guné yo, “Wani kwaami kate kapéredi mu naané yo, kapu kaapuk?” Naate wamarék yaké guné yo, akwi kwaami Gotna kwaami rakwa bege.

27Krais Jisasna kudi véknwumarék yakwa du nak, déku gaba kadému kwaami kagunuké wadu, guné mawulé yate yéké guné yo. Yégunu gunéké kwayédéran akwi kadému kwaami kaké guné yo. Guné dérét waatamarék yaké guné yo, “Wani kwaami wan yénaa gotké kwayédan kwaami, kapu kaapuk?” Naate waatamarék yate bakna kaké guné yo. Kate guna mawuléba wamarék yaké guné yo, “Kapéredi mu naané yo, kapu kaapuk?”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index