Search form

1 Korinba 14:24-25

24-25Gotna du taakwa akwi jawe rate, Gotna yéba véknwudakwa kudiba wakwedaran, kwatkwa du taakwa las wulae wani kudi véknwuké de yo. Véknwute yadan kapéredi muké sanévéknwuké de yo. Sanévéknwute deku kapéredi mawuléké kutdéngké de yo. Kutdéngte de waadé daate Gotna yéba kevérékgé de yo. Yate de waké de yo, “Got guné wale dé tu. Wan adél.”

De jawe Gotna yéba kevérékte miték male raké de yo

26Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, mé véknwu. Guné jawe rate Gotna yéba kevérékte guné akwi kéga guné yo. Nak du gwaaré waadéka nak du gunat Gotna jébaaké dé yakwatnyu. Yadéka nak du Gotna yéba kudi dé wakweyo. Yadéka nak du véknwumarék yagunékwa kudiba wakwedéka nak du wani kudi walaakute gunat dé wakweyo. Guné akwi waga yate waba rakwa du taakwana mawuléké sanévéknwuké guné yo. Deku mawulé apa ye miték téduké, guné miték yaké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index