Search form

1 Korinba 16:19-20

19-20Akwila bét déku taakwa Prisila, bétku gaba Gotna kudi bulké jawe rate Krais Jisasna jébaaba yaalan nak du taakwa wawo, de gunéké mawulat kapére yate Némaan Ban Jisasna yéba kevérékte de yéknwun mawulé yo gunéké. Kéni gayéba rate Némaan Ban Jisasna jébaaba yaalan nak du taakwa wawo de akwi gunéké yéknwun mawulé yo. Esiana wupmalemu nak taaléba Gotna kudi bulké jawe rate Krais Jisasna jébaaba yaalan nak du taakwa wawo de gunéké yéknwun mawulé yo. De akwi yéknwun mawulé yate wunat wadaka wuné deku kudi gunat wakweyo.

Naané Gotna du taakwa yanakwa pulak, guné guna du taakwaké yéknwun mawulé yate derét taaba kutké guné yo.

21Bulaa wuné Pol wuna kudi kavin dut nyéga kérae, gunéké yéknwun mawulé yate, wuné wuna taabat kéni kudi kaviyu.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index