Search form

1 Korinba 16:6-7

6-7Yae walkamu tulé guné wale raké wuné yo, kapu wupmalemu baapmu guné wale raké wuné yo? Sal wupmalemu baapmu re apakélé wimut kutkwa tulé wawo raké wuné yo? Wuné gunat vétakne bari yémuké wuné kélik yo. Wuné guné wale wupmalemu baapmu raké wuné mawulé yo. Naana Némaan Ban Krais Jisas, wuné guné wale wupmalemu baapmu rawuruké wadéran, waga raké wuné yo. Rawuru guné wunat kutkalé yaké guné yo, wuné kukba gunat kulaknyénytakne nak gayét ye Gotna kudi waba wakwewuruké.

8-9Taale rawurékwa gayé Epesasba rasaakuké wuné yo. Kéni gayéba rakwa wupmalemu du taakwa bulaa Gotna kudi véknwuké de mawulé yo. Yadaka wuné apakélé jébaa yate Gotna kudi wuné wakweyo. Wupmalemu du taakwa Gotna kudi miték véknwute Krais Jisasna jébaaba yaaladoké, wuné wani jébaa yasaakuké wuné yo. Wupmalemu du wani jébaaké kélik yate de Kraisna maama ro. Deké wup yamarék yate, Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwana mawulé apa yate miték téduké, wuné déku kudi wakwete kéni gayéba rasaakuké wuné yo. Re Pentikos waadakwa apakélé yaa sérakdo katakne wuné Epesas kulaknyénytakne yéké wuné yo Masedoniat.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index