Search form

1 Korinba 4:6

Korin deku yéba de kevéréknék

6Guné wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, wani kudi wakwete wuné Apolos wale anéké wuné wakwek, guné guna némaan duké miték sanévéknwugunuké. Guné anat véte Gotna nyégaba kwaakwa kudi miték véknwuké guné yo. Véknwute guné guna yéba kevérékmarék yate wamarék yaké guné yo, “Naana némaan du guna némaan duwat débu talaknak.”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index