Search form

1 Korinba 7:14

14Guné guné kutdéngék. Kraisna kudi véknwumarék yakwa du Kraisna kudi miték véknwukwa taakwat ye, lé wale rasaakudéran, Got wani taakwaké sanévéknwute waké dé yo, “Bét nakurakba rasaakubéru wuné wawuru wani du déku taakwana mawulé yaalébaanmarék yaké dé yo.” Naate wadu Kraisna kudi véknwumarék yakwa taakwa Kraisna kudi mité véknwukwa du wale re, dé wale rasaakuléran, Got wani duké sanévéknwute waké dé yo, “Bét nakurakba rasaakubéru wuné wawuru wani taakwa léku duna mawulé yaalébaanmarék yaké lé yo.” Got waga wate bétku baadiké waké dé yo, “Wan Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwana baadi pulak.” Got wani baadiké waga wamarék yadu mukatik, dé deké wadu, “Wuna kudi véknwumarék yakwa du taakwana baadi.”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index