Search form

1 Korinba 8:9-10

9-10Wani kudi véknwute kéni kudi wawo mé véknwu. Guné “Wan bakna mu” naate, yénaa gotké kwayédan kwaami kaké yate, guné taale mé miték sanévéknwu. Du taakwa las Krais Jisasna jébaaba yaaladak deku mawulé kaapuk apa ye miték tékwa. Wani du taakwa de wo, “Naané wani kwaami kanaran sal wani yénaa gotna yéba kevéréknakwa pulak yate, kapéredi mu yaké naané yo? Naané wani kwaamiké naanébu yaakérék.” Naate de wo. Guné, “Wan bakna mu” naate, wani muké kutdéngte, yénaa gorét waatadakwa gat wulae, yénaa gotké kwayédan kwaami kagunéran, de véte sal de wawo wani kwaami kaké de yo? Waga yate de kapéredi mu de yo, de wani kwaamiké yaakétdan bege. Guné wani kwaami kagunéran, sal nak du taakwa kagunéran pulak kate, de kapéredi mu yaké de yo? 11Wani muké sanévéknwute guné wani kwaami kamarék yaké guné yo. Wani du taakwa wawo de Krais Jisasna jébaaba debu yaalak. Wani du taakwaké wawo Krais Jisas dé kiyaak. Guné, “Wan bakna mu” naate, kutdéngte, wani du taakwaké mé sanévéknwu. Deku mawulé yaalébaangunu de kapéredi yaabuba yémuké, guné wani kwaami kamarék yaké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index