Search form

1 Jon 1:1-3

Kudi dé kulé mawulé tiyao naané kérae miték rasaakunoké

1-3Naané Kudi wale yeyé yeyan du déké kudi las wakweké naanék. Dé Gotna kudi naanat dé wakwek. Wakwete dé Jisas Krais kulé mawulé tiyao, naané kérae apuba apuba miték rasaakunoké. Déknyényba Got képmaa kuttaknamarék yadéka dé dé rak. Naané déku kudi véknwutakne naané naana méni naanébu dérét vék. Vétakne naané déku sépéba naanébu kurék. Wani kulé mawulé tiyaakwa ban naanéké giyaadéka naané dérét vék. Vétakne naané déké gunat kudi wakweyo. Dé naané miték rasaakunoké kulé mawulé tiyaakwa ban déku yaapa wale re giyae, naanat kudi wakwedéka, naané véknwutakne naané gunat déké adél kudi wakweyo. Déku kudi véknwutakne dérét vétakne naané gunat wakweyo, guné naané wale nakurak mawulé yagunuké. Got bét déku nyaan Jisas Krais wale naané nakurak mawulé naané yo. Yanakwaké sanévéknwute guné wawo naané wale akwi nakurak mawulé yate raké naané yo. 4Kéni kudi wuné kaviyu, yéknwun mawulé naana mawuléba sékérékduké.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index