Search form

1 Pita 1:14-15

14-15Guné yaapana kudi véknwute rakwa baadi pulak raké guné yo. Rate guné Got wadékwa pulak yaké guné yo. Yate déknyényba Gotké kutdéngmarék yate yagunén kapéredi mu kulaknyénytakne yéknwun mu male yaké guné yo. Got yéknwun mu male dé yasaaku. Guné déku du taakwa ragunuké Got gunat débu wak. Guné wadékwa pulak yate yéknwun mu male yaké guné yo. Yate yéknwun mawulé yasaakute miték male raké guné yo. 16Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao: Got dé wak, “Wuné yéknwun mawulé yate yéknwun mu male wuné yo. Yawurékwa pulak, guné wawo yéknwun mawulé yate yéknwun mu male yaké guné yo.” Naate wadén kudiké sanévéknwute yéknwun mawulé yate yéknwun mu yate miték male raké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index