Search form

1 Pita 2:5

5Véknwugunu dé Got gunat kérae déku kémba taknaké dé yo. Got ga kaakwa du pulak radéka, guné ga kaadékwa matu pulak ragunéka, Got wani yéknwun matut nak pulak ga dé kao. Wani ga wan déku kém. Guné Jisas Kraiské miték sanévéknwugunu Got gunat kérae déku kémba taknaké dé yo. Taknadu guné déké jébaa yate yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgwa du taakwa rasaakuké guné yo. Jisas Krais wadu Gotna Yaamabi guna mawuléba wulae tédu guné waga rasaakuké guné yo. Rasaakugunu Got déké yagunékwa jébaaké mawulé yaké dé yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index