Search form

2 Korinba 1:10-11

10-11Wupmalemu apu déknyényba naané wak, “Apakélé kapéredi mu naanéké dé yao. Bulaa kiyaaké naané yo.” Naate wanaka Got dé naanat kutkalé yadéka naané miték rak. Kapéredi mu las wawo naanéké yaadu dé naanat tépa kutkalé yadu naané miték raké naané yo. Naané kutdéngék. Guné naanéké Gorét waatate waga naanat kutkalé yagunu, Got waatagunéran kudi véknwute naanat tépa kutkalé yadu naané miték raké naané yo. Waga kutdéngte naané waga yaduké raségu. Got naanat waga kutkalé yadu, naané tépa miték rano, wupmalemu du taakwa véte, Gotké yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgé de yo.

Pol derét kaapuk yénaa yadén

12Naané kéni muké kutdéngte naané yéknwun mawulé yo. Got naanéké mawulé lékte naanat kutkalé yadéka naané guné wale rate, nak taaléba rakwa du taakwa wale rate, naané yéknwun mu yéknwun mawulé male yate, yénaa yamarék yate naané miték rak. Naané waga rate naané naana mawuléba kaapuk sanévéknwunan. Got tiyaadén yéknwun mawulé véknwute naané waga yate miték rak. Waga kutdéngte naané yéknwun mawulé yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index