Search form

2 Korinba 1:13-14

13-14Gunéké kavinan kudi guné véte miték kutdénggunuké naané kavik. Kudi las kaapuk paakunan. Kavinan kudi véte guné wani kudi miték kutdéngké guné yo. Bulaa naana jébaa naana mawuléké kaapuk miték kutdénggunén. Walkamu male guné kutdéngék. Naana Némaan Ban Jisas gwaamale yaaran nyaa guné naanéké miték kutdénggunuké naané mawulé yo. Wani nyaa naané gunéké yéknwun mawulé male yanakwa pulak, guné naanéké yéknwun mawulé male yaké guné yo.

15-16Guné naanéké yéknwun mawulé yagunékwaké kutdéngte, wuné Masedoniana képmaat yéte taale gunat véké wuné wakwek. Masedonia kulaknyénytakne gwaamale yae gunat tépa véké wuné wakwek. Waga wakwete apu vétik gunat véte gunat kutkalé yaké wuné mawulé yak. Gunat véwuru guné wunat kutkalé yagunu naané Judiana képmaat miték yéké wuné wakwek.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index