Search form

2 Korinba 12:11

Pol Korinba rakwa du taakwaké dé sanévéknwu

11Wuné kutdéngék. Waagété du de deku yéba kevéréknu. Wuné wuna yéba kevérékte waagété du pulak wuné kudi wakweyo. Kutdéngte wuné gunat wo. Guné wani yénaa yakwa duké guné wakweyo, “De Jisas Kraisna kudi miték male de kure yao. Wan yéknwun du de.” Wakwete guné wunéké wani yéknwun kudi kaapuk wakwegunékwa. Guné wunéké waga wakwegunu mukatik wan miték yakatik guné yak, wuna yéknwun mawulé deku yéknwun mawulat talaknadén bege. Guné waga yamarék yagunék wuné yawurén muké wakwete waagété du pulak wuné kudi wakweyo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index