Search form

2 Korinba 12:20

20Wuné gunéké yae kapéredi mu wekna yagunu vémuké wuné kélik yo. Wuné waga yagunu véte gunat waatiwuru, guné waatiwuréranké kélik yamuké wuné kélik yo. Guné samu guné yo? Guné waaru waariyagunékwa, guné nak du taakwaké kapére mawulé yagunékwa, guné nak du taakwat rékaréka yagunékwa, guné nak du taakwat kutkalé yamarék yate guna sépéké male sanévéknwugunékwa, guné nak du taakwaké yénaa kudi wakwegunékwa, guné kapére mawulé yate yadan jébaaké sébul wabulgunékwa, guna yéba kevérékgunékwa, guné kés mawulé nak mawulé yate guna du taakwa wale miték kaapuk ragunékwa, waga guné kapéredi mu yo, kapu yaga pulak? Guné waga yagunu vémuké wuné kélik yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index