Search form

2 Korinba 3:18

18Naané Jisas Kraisna jébaaba yaalan du taakwa, naana mawuléba Gotna Yaamabi wulae tédéka naané naana Némaan Ban pulak naané ro. Rate naané naana ménidaama baapmu wurét saaptépémarék yanakwa pulak yanaka, nak du taakwa naanat véte de naana Némaan Banké de kutdéngék. Ménidaama védakwa glas duna kayékni wakwatnyédékwa pulak, naana Némaan Banét derét naané wakwatnyu. Wakwatnyénaka de naanat véte de kutdéngék. Naana Némaan Ban wan apat kapére yakwa ban. Nyaa vékwa pulak yakwa ban. Waga de kutdéngék, naané dé wale nakurak mawulé yate dé pulak kwekére kwekére némaan yanaka de naanat véte déké kutdéngdakwa bege. Naané waga yakére ye ye kukba némaan ye dé pulak male raké naané yo. Rate naané wawo apat kapére yate nyaa vékwa pulak yaké naané yo. Naana Némaan Ban Gotna Yaamabi naanat kutkalé yasaakudu naané waga yaké naané yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index