Search form

2 Korinba 8:7

7Naate watakne bulaa gunat naané wakweyo. Akwi muké miték yagunékwa pulak, kéga wawo miték yaké guné yo. Guné nak du taakwaké wupmalemu yéwaa kwayéké guné yo. Guné Jisas Kraiské miték sanévéknwute déku kudiké guné “Adél” nao. Guné déku kudi miték guné wakweyo nak du taakwat. Guné Gotké miték guné kutdéngék. Guné déku jébaa miték yaké yéknwun mawulé guné yo. Guné naanéké guné mawulat kapére yo. Guné waga miték yagunékwa pulak, kéga wawo miték yaké guné yo. Guné Krais Jisasna jébaaba yaale gwalmuké yapatikwa du taakwat kutkalé yate deké wupmalemu yéwaa kwayéké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index