Search form

2 Timotiké 1:1-2

1-2Méné Timoti, ménéké wuné Pol kéni nyéga kaviyu. Wuna kudi véknwutakne Krais Jisasna jébaaba yaale wuna nyaan pulak raménéka wuné ménéké mawulat kapére yo. Got wadék wuné Krais Jisasna kudi kure yaakwa du wuné ro. Rate déku kudi wuné wakweyo, déku kudi miték véknwukwa du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakudoké.

Naana yaapa Got ménéké mawulé lékte ménat kutkalé yate, ménéké sébéraa yate, yéknwun mawulé kwayéte, naana Némaan Ban Krais Jisas waga male yadu, méné miték raké méné yo. Waga wuné Gorét waato.

Gotna kudi wakwemuké wup yamarék yaké naané yo

3Déknyényba wuna képmawaara yéknwun mawulé yate de Gorét waatak. Yadan pulak wuné yéknwun mawulé yate Gorét wuné waato. Waatate ménéké sanévéknwute déku yéba kevérékte gaan nyaa wuné dé wale kudi bulu ménéké.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index