Search form

Aposel 11:2-3

2-3Kukba Pita dé Jerusalemét gwaamale yék. Jerusalemba rate Jisasna jébaaba yaalan du las de wak, “Nak gena du Jisasna jébaaba yaalaké yadaran taale de naané Judana jébaaba yaalaké de yo. Yaalaké yadaran de deku sépé sékuké de yo, naana sépé sékunan pulak.” Naate watakne Pita Jerusalem saabadéka de dérét waatite de wak, “Méné nak gena duna gat wulae méné de wale ménébu kadému kak. Wani duna sépé kaapuk sékudan. Wani du naané Judana jébaaba kaapuk yaaladan. Méné de wale rate kadému katakne méné sépélak méné yak.” Naate de wak.

4-5Wadaka dé Pita Konilias wale rate yadan akwi muké dé derét kéga wakwek: “Wuné Jopaba rate Got wale kudi bulte wuné yégan pulak yak. Yate wuné vék apakélé baapmu wut pulak mu Gotna gayéba giyaadéka. Giyaadéka de waabu baapmu wutba kutte kusagiyadaka dé rawurénba ték.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index