Search form

Aposel 19:13-14

13-14Judana du las yeyé yeyate wadaka de duna mawuléba tékwa kutakwa yaage yék. Sivana nyaangu nak taaba sékét nak taababa kayék vétik de wani jébaa yak. Deku yaapa Siva dé Judana nyédé duna némaan ban dé rak. Sivana nyaangu kéga de wak, “Naané Némaan Ban Jisasna yéba wanaran de kutakwa bari yaage yéké de yo.” Waga wate de kutakwa kue tékwa duna gat wulaak. Wulae dé du nak yénaa yate dé kutakwat wak, “Wuné Jisasna yéba wuné wo. Pol Jisaské dé kudi wakweyo. Wuné wani du Jisasna yéba wuné némaanba wo, yaage yényénuké.” 15Naate wadéka lé wani kutakwa derét wak, “Jisasnyét wuné kutdéngék. Polké wawo wuné kutdéngék. Gunat kaapuk kutdéngwurén. Guné kiyadé?”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index