Search form

Aposel 2:34-35

34-35Déknyényba Devit kéga dé kavik Gotna nyégaba:

Némaan Ban Got wuna Némaan Banét dé wak, ‘Méné némaan ban rate wuna yéknwun tuwa taababa raké méné yo.

Raménu wuné wawuru ména maama ména taababa raké de yo.

Rado méné némaan ban rate deké véké méné yo.’

Naate Got wadéka waga dé Devit kavik. Devit wani kudi déké kaapuk kavidén. Wani kudi Jisaské dé kavik. Jisas kapmu dé Gotna gayét waarék. Devit dé Gotna gayét kaapuk waarédén.

36“Guné, Isrelna du taakwa, mé véknwu. Véknwute miték kutdéngké guné yo. Wani du Jisaské wuné wakweyo. Jisasnyét guné miba viyaapata taknagunéka dé kiyaak. Kiyaadéka Got wadéka dé Jisas Némaan Ban ro. Wan Got wadén ban Krais.” Naate dé Pita wak.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index