Search form

Galesiaba 3:28

28Waga tédéka guné Krais Jisas wale nakurak mawulé yate guné nakurak kémba male guné ro. Rate guné wamarék yaké guné yo, “Naané las naané Judana du taakwa naané ro. Las naané nak gena du taakwa naané ro. Naané las nak duna kudi véknwute deku jébaa yakwa du taakwa naané ro. Las naané naana mawuléba sanévéknwute mawulé yanakwa jébaa yakwa du taakwa naané ro. Naané las du naané ro. Las naané taakwa naané ro.” Waga wamarék yaké guné yo, guné akwi Krais Jisas wale nakurak mawulé yate ragunékwa bege. Guné kéga waké guné yo, “Naané akwi Krais Jisasna du taakwa naané ro. Rate naané nakurak kémba male naané ro. Kés pulak nak pulak mawulé yamarék yate kémba kémba kaapuk ranakwa.”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index