Search form

Galesiaba 6:4-5

4-5Kéni kudi wawo mé véknwu. Nak du taakwa gunat kutkalé yadoké guné raségémarék yaké guné yo. Kapéredi mu yaadu akwi du taakwa nak nak deku mawuléba apa yate yéknwun mawulé yate miték raké de yo. Rate yéknwun jébaa yaké de yo. Got waga dé mawulé yo. Yadékwaké sanévéknwute wuné gunat wo. Akwi du taakwa nak nak deku jébaa yaké de yo. Yate deku jébaaké nak nak waké de yo, “Wan yéknwun jébaa wuné yo, kapu kapéredi jébaa wuné yo?” Waga sanévéknwute de kapmu miték yadan jébaaké yéknwun mawulé yaké de yo. Yate nak du taakwana jébaaké génmarék yaké de yo.

6Du las yae Krais Jisasna kudi gunat wakwedo guné guna yéknwun gwalmu las deké munikweké guné yo. Waga yate guné derét kutkalé yaké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index