Search form

Yibruna 1:5

5Déknyényba Got déku nyaanét wakwedén kudi du nak Gotna nyégaba kéga dé kavik:

Méné wuna nyaan. Wuné wawurék bulaa méné wuna nyaan rate némaan ban méné ro.

Gotna kudi nak du wawo dé kéga kavik:

Wuné déku yaapa. Dé wuna nyaan.

Wani kudi Got déku nyaanét dé wakwek. Déku kudi kure giyaakwa duwat waga kaapuk wakwedén. Déku nyaanét waga wakwedéka naané kutdéngék, déku nyaan déku kudi kure giyaakwa duké némaan ban radékwaké.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index