Search form

Yibruna 11:17-18

17-18Déknyényba Got dé Ebrayamét wak, “Ména képmawaara wupmalemu raké de yo. Ména nyaan Aisak némaan ye nyaan kéraadu déku képmawaara wupmalemu raké de yo.” Naate watakne Ebrayamna mawulé yaknwute dé dérét wak, “Méné ména nyaan Aisaknét viyae wunéké tiyaaké méné yo.” Naate wadéka Ebrayam kéga kaapuk wadén, “Wuna nyaan nakurak male. Wuné dérét viyaawuréran yaga pulak wuna képmawaara wupmalemu yaké de yo?” Naate wamarék yate dé déku nyaanét viyae Gotké kwayéké dé yak. 19Yate déku mawuléba dé wak, “Dé kiyaadéran wan bakna mu. Got wadu dé tépa nébéle raapké dé yo. Wan adél.” Naate watakne déku nyaanét viyaaké yadéka Got dé dérét wak, “Méné, Ebrayam, ména nyaanét viyaamarék yaké méné yo.” Naate wadéka Ebrayam déku mawuléba dé wak, “Wuné wuna nyaanét viyaawuru mukatik dé kiyaakatik dé yak. Bulaa dé kiyaamarék yaké dé yo. Wuné wale raké dé yo.” Naate dé wak.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index