Search form

Yibruna 13:17

17Jisas Kraisna jébaaba yaalan du las guna némaan du rate gunéké de miték vu, guna mawulé miték téduké. Gaan nyaa wulkiyaa yamarék yate gunat de kutkalé yo. Yadakwaké sanévéknwute, guné deku kudi véknwute wadakwa pulak yaké guné yo. Kukba Got apakélé kot véknwukwa némaan ban rate gunat kutkalé yadan jébaaké kudi wakweké dé yo. Guné deku kudi véknwute wadakwa pulak yagunéran de yéknwun mawulé yate yéknwun jébaa yaké de yo. Guné deku kudi véknwumarék yate, wadakwa pulak yamarék yagunéran de nyégi yate, yéknwun jébaa yamarék yaké de yo. Waga yate de gunat kutkalé yamarék yaké de yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index