Search form

Yibruna 13:3

3Némaan du las Jisas Kraisna jébaaké kélik yate wadak déku jébaaba yaalan du taakwa las raamény gaba de ro. Guné deké yékéyaak yamarék yaké guné yo. Guné raamény gaba ragunu mukatik guna du taakwa gunéké sanévéknwudoké mawulé yagunu. Guné kaapaba ragunu de raamény gaba rado guné deké sanévéknwute deké mawulé lékgé guné yo. Nak du de Jisas Kraisna jébaaba yaalan du taakwat yaalébaandaka de kaagél kuru. Wani du taakwaké wawo yékéyaak yamarék yaké guné yo. Deké sanévéknwute deké mawulé lékgé guné yo, guné wawo Jisasna jébaa kutgunékwa bege.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index