Search form

Yibruna 3:15

15Gotna nyégaba kwaakwa kéni kudi gunat tépa wuné wakweyo:

Got bulaa gunat kudi wakwedéran guné déku kudi mé miték véknwu.

Déku kudiké kélik yamarék yaké guné yo.

Déknyényba guna képmawaara de déku kudiké kélik yak.

Yate déké de kuk kwayék.

Guné de yadan pulak yamarék yaké guné yo.

Wani kudi naané wawo véknwuké naané yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index