Search form

Yibruna 3:7-8

Gotna kudiké kélik yakwa du taakwa yaap ramarék yaké de yo

7-8Jisas Kraisna jébaa Mosesna jébaat talaknadénké sanévéknwute, naané Gotna Yaamabi wakwedén kudi véknwuké naané yo. Déku kudi Gotna nyégaba kéga dé kwao:

Got bulaa gunat kudi wakwedéran guné déku kudi mé miték véknwu.

Déku kudiké kélik yamarék yaké guné yo.

Déknyényba guna képmawaara du ramarék taaléba rate Gotké miték sanévéknwumarék yate de déku kudiké kélik yak.

Yate déké de kuk kwayék.

Guné de yadan pulak yamarék yaké guné yo.

9Got dé wak, “Guna képmawaara radan taaléba wupmalemu (40) kwaaré wuné rate jébaa yak.

Yawuréka vétakne kapéredi mu yasaakute de wunéké kaapuk miték sanévéknwudan.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index