Search form

Yibruna 5:5

5Krais wawo dé nyédé duna jébaa yak. Got dérét wadék dé nyédé duna némaan ban rate naanéké jébaa yo. Dé déku yéba kevérékmarék yate dé némaan ban rate wani jébaa yo. Got dérét kéga dé wak:

Méné wuna nyaan. Wuné wawurék bulaa méné wuna nyaan rate némaan ban méné ro.

Naate wadéka wani kudi dé kwao déku nyégaba.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index