Search form

Jems 1:19-20

Gotna kudi miték véknwute naané wadékwa pulak yaké naané yo

19-20Wuna némaadugu wayéknaje nyangegu, gunéké mawulat kapére yate wuné wo. Guné miték kutdénggunuké wuné wo. Rékaréka yakwa du taakwa de Gotké kaapuk yéknwun mawulé yadakwa. Rékaréka yakwa du taakwa Gotna méniba yéknwun du taakwa kaapuk radakwa. Yadakwaké sanévéknwute guné akwi du taakwana kudi véknwuké guné yo. Véknwute deku kudiké sanévéknwu wanévéknwute guné kudi bari wakwemarék yaké guné yo. Yate bari rékaréka yamarék yate derét waatimarék yaké guné yo. 21Yate yagunékwa akwi kapéredi mawulé akwi kapéredi muké wawo kuk kwayéte guné Gotna kudi miték véknwuké guné yo. Du déku képmaaba kadému yaanandékwa pulak yate, Got déku kudi guna mawuléba dé taknak. Taknadénké guné guna yéba kevérékmarék yate, Gotna yéba kevérékte, guné taknadén kudi miték véknwusaakuké guné yo. Yate guné apuba apuba miték rasaakuké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index