Search form

Jon 11:30-32

30-32Mariana mawulé yéknwun yaduké de du taakwa las Jerusalemba taknaba yaak. Yae de lé wale rak gaba. Rate de vék lé raapme kaapat bari gwaadéléka. Gwaadéléka véte de wak, “Lasarasnyét rémdanba géraaké lé gwaadu.” Waga wate de léku kukba raapme yék.

Naané Jisas wale gayét kaapuk wekna yaanan. Taale Mata naanat vélén taaléba naané ték. Ténaka Maria ye saabe lé Jisasnyét vék. Vétakne kwati yaane lé dérét wak, “Némaan Ban, kéba raménu mukatik wuna kayé kiyaamarék yakatik dé yak.” 33Waga wate géraaléka dé Jisas vék. Jerusalemba yaan du taakwa wawo lé wale yaate géraadaka dé vék. Vétakne mawulé lékdéka dé déku wuraanyan génék.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index