Search form

Jon 12:39-40

39-40Déknyényba Aisaia kéni kudi wawo dé kavik Gotna nyégaba:

Got deku méni kuttépéte wadéka deku mawulé débu kapéredi yak.

Deku méni kuttépémarék yadu mukatik miték védo.

Waga wamarék yadu mukatik déku kudiké kutdéngdo.

Waga yado mukatik wuna kudi miték véknwudo wuné derét kutnébulwuru.

Waga dé Aisaia Gotna kudi kavik. Du taakwana mawuléké sanévéknwute dé waga kavik. Déknyényba kavidéka kukba de wani du taakwa Jisaské kaapuk miték sanévéknwudan. 41Aisaia Jisasna apa vétakne déké wakwete dé wani kudi kavik.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index