Search form

Luk 10:23-24

23-24Wani kudi wadéka déku du male dé wale radaka dé deké walaakwe dé derét wak, “Gunat wunébu wakwek Gotna jébaaké. Gotna yéba déknyényba kudi wakwen du némaan du wawo de yawuréka végunékwa jébaa véké mawulé yate de kaapuk védan. Yate de wakwewuréka véknwugunékwa kudi véknwuké mawulé yate de kaapuk véknwudan. Got gunat kutkalé yadéka guné wani jébaa gunébu vék.”

Sameriana du déku maamaké mawulé lékdénké dé wakwek

25Wani kudi wadéka dé apa kudiké yakwatnyékwa du nak déku mawuléba dé wak, “Jisas wuna kudi kaatate sal kapéredi kudi waké dé yo?” Naate sanévéknwute dé dérét wak, “Gotna jébaaké naanat yakwatnyékwa du, wuné samu ye kulé mawulé kérae apuba apuba miték rasaakuké wuné yo?”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index